top of page
IMG_2308.JPG

NDIYAKHOLWA INTO OYIPHEFUMELAYO, INTO OYITHETHAYO, UYAYIYALA, UYAYIPHILA.

   Umphefumlo kaThabisa uphuma kumculo wakhe kumxube ongalibalekiyo wengxubevange yeempembelelo zomculo kunye namandla akhe awahlukileyo. UThabisa, ogama lakhe lilodwa lithetha "ukwenza abanye bonwabe", ucela umngeni kuthi sonke ukuba sibe ngabaguquleli abangcono bethu, sisasaze imiyalezo yothando, ithemba, kunye nokuzazi.

UThabisa ligcisa, imvumi, umama kwaye ungumntu ozimiseleyo. Uzalelwe kwaKwazakhele, wafudukela eNew Haven ekuqaleni kuka-2016 kwaye kwangoko watsibela kwindawo yomculo. UThabisa uye wakhula kakuhle xa engenela ukhuphiswano  I-Idols South Africa kwaye yagqibezela kwi-Top 18. Utyikitye neleyibhile yoshicilelo ezimeleyo kunyaka olandelayo kwaye wavelisa amacwecwe amabini adumileyo.  Uhambo (2013) kunye ne- Eyodidi (2015).

-UMnyhadala weHlabathi woBugcisa kunye neMibono (iNdawo entsha)